Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Pierwiastek Muzyki

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Pierwiastek Muzyki, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail pierwiastekmuzyki@gmail.com

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

Zespół sklepu internetowego Pierwiastek Muzyki

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy pod adresem internetowym www.spierwiastekmuzyki.pl, prowadzony jest przez Paulinę Szymlek, prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą PIERWIASTEK Z TRZECH Paulina Szymlek, Pola 9, 89-634 Leśno, NIP: 5551999261  REGON: 381425810

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego urządzenia i system teleinformatyczny muszą spełniać wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca tj.: a) dostęp do Internetu, b) standardowy system operacyjny, c) standardowa przeglądarka internetowa, b) aktywny adres e-mail.
 2. Zaakceptowanie regulaminu jest dobrowolne. Kupujący w celu złożenia zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 3. Regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.pierwiastekmuzyki.pl w formie, która umożliwia jego przeglądanie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Towarów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 5. Treści przedstawione w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Wszystkie ceny Towarów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i nie zawierają kosztów wysyłki.
 7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

„Czas Realizacji” – czas od zawarcia Umowy Sprzedaży do powierzenia zamówionych Towarów przewoźnikowi w celu ich dostarczenia na adres wskazany przez Kupującego; dla uniknięcia wątpliwości, Czas Realizacji podany w godzinach oblicza się w oparciu wyłącznie o godziny od 08:00 do 16:00 czasu polskiego, przypadające w Dni Robocze – Czas Realizacji nie obejmuje czasu dostarczenia Towaru na miejsce przeznaczenia przez przewoźnika.

„Dni Robocze” – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce).

„Klient” lub „Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

„Kodeks Cywilny” – ustawa o tym tytule z dnia 23 kwietnia 1964 roku w jej najbardziej aktualnym brzmieniu.

„Konsument” – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą Umowę, której działalność nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

„Koszyk” – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są Towary wybrane przez Klienta do zakupu, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: ilość Towarów, adres i sposób dostawy, formę płatności itp.

„Przedsiębiorca uprzywilejowany” - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

„Regulamin” – niniejszy dokument, określający warunki dostępu i korzystania ze Sklepu; Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

„Sprzedawca” - Paulina Szymlek, prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą PIERWIASTEK Z TRZECH Paulina Szymlek, Pola 9, 89-634 Leśno, NIP: 5551999261  REGON: 381425810

„Towar” – fabrycznie nowy produkt wystawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży; produkty używane mogą być przedmiotem transakcji na warunkach indywidualnie uzgodnionych przez Sprzedawcę z Klientem.

„Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pierwiastekmuzyki@gmail.com
 6. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przejściowego braku dostępu do Sklepu, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z takich przerw
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania ze sprzętu lub Internetu przez Klienta lub za szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich np. operatorów telekomunikacyjnych, w szczególności powstałych w trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu.

 

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia (oferty) w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 • wybrać Towar lub Towary będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
 • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
 • podać kod pocztowy i adres e-mail,
 • wybrać metodę dostawy,
 • wybrać metodę płatności,
 • podać adres do wysyłki zamówienia oraz (opcjonalnie) dane do faktury,
 • podać ewentualne uwagi do zamówienia w polu “Komentarz do zamówienia”,
 • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”,
 • opłacić zamówienie przelewem tradycyjnym na podstawie informacji mailowej, jaką otrzymał na swoją skrzynkę mailową, na dane wskazane w ww. informacji mailowej, wpisując w tytule przelewu numer zamówienia, bądź za pośrednictwem Blue Media S.A., 

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
 • przesyłka na terenie kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, płatność przelewem – 19 zł, orientacyjny czas dostawy: do 5 dni roboczych od chwili realizacji zamówienia,
 • paczkomaty INPOST, płatność przelewem – 17 zł, orientacyjny czas dostawy: do 5 dni roboczych od chwili realizacji zamówienia.

 

 

2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione płatności:

 • dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 2 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • płatność za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
 • Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Dostępne opcje płatności:

 

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.
 4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden Towar, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie Towaru wchodzącego w skład zamówienia.
 5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 6. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.
 7. W razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku dostawy via INPOST należy zgłosić uszkodzenie w paczkomacie. W każdym razie, Klient winien uzyskać i zachować egzemplarz protokołu lub też sporządzić dokumentację zdjęciową, również dla celów dochodzenia roszczeń przeciwko Sprzedawcy.
 8. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Dla uniknięcia wątpliwości, wydanie Towaru następuje z chwilą powierzenia go przewoźnikowi przez Sprzedawcę.

§ 7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone: a) pisemnie na adres: Polna 9, 89-634 Leśno, b) w formie elektronicznej na adres: pierwiastekmuzyki@gmail.com
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu Towar/Towary niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeśli Towar zostanie wysłany do Sprzedającego przed upływem 14 dni.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy i zwykły sposób dostępny u Sprzedawcy.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli sam nie zaproponował, że odbierze Towar od Kupującego.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy koszty transportu związane ze zwrotem Towaru do Sprzedającego, pokrywa Konsument.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym § 7 stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy fizyczne i prawne Towaru (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 2. Kupujący powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie doręczenia przesyłki i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości zaleca się wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi. Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.
 3. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera, złożenie reklamacji na podstawie rękojmi następuje poprzez dokonanie zgłoszenia na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu.
 4. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 5. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
 6. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towaru na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;
 7. Kupujący w opisie reklamacji powinien wskazać:
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 • danych kontaktowych składającego reklamację.
 • nr faktury, której dotyczy reklamacja

8. Jeżeli reklamacja dotyczy Towaru zazwyczaj zasadne jest jego dostarczenie Sprzedawcy wraz z reklamacją. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu.

9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 9 Postanowienia dotyczące Kupujących nie będących Konsumentami

 1. Postanowienia Regulaminu wskazane w niniejszym paragrafie stosuje się wyłącznie do Kupujących niebędących Konsumentami. Postanowienia niniejszego paragrafu mają więc zastosowanie również do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy następuje bez podania przyczyny.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10 Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia usług elektronicznych Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Kupującego niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług elektronicznych.
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora Danych osobowych na zasadach szczegółowo określonych w „Polityce Prywatności” zamieszczonej w zakładce Sklepu Internetowego.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług elektronicznych przez Sprzedawcę.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu postanowień zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu.
 3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Sklepu Internetowego materiałów wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Sprzedawcy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Sklepu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Sprzedawcy.
 4. Wszelkie prawa z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskie do materiałów udostępnionych w Sklepie, w szczególności opisów, fotografii, schematów lub modeli, przysługują wyłącznie ich właścicielom bądź podmiotom upoważnionym do korzystania z utworów. Korzystanie z takich materiałów, a w szczególności ich utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publiczne rozpowszechnianie, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, łączenie z innymi utworami oraz wprowadzenie do sieci komputerowej jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą ich właścicieli bądź podmiotów upoważnionych do korzystania z utworów i rozporządzania nimi.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem [28.06.2021 roku.
 6. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Kupującego adres e-mail, co świadczy o tym, że Kupujący mógł zapoznać się z jego treścią.
 8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Do Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl